La Junta Directiva va ésser votada i constituïda el 28 de gener de 2018, a la reunió ordinària. El seu mandat, tal i com indiquen els Estatuts del club, és de 4 anys.

Membres de la Junta Directiva 2018-2022

President: Ramón Márquez
Vicepresident: Miquel Àngel Tur
Secretari: Jordi Serrano
Tresorer: Enric Marré
Vocals: Pau Marín, Daniel Fernández , José María Mostazo

L'objectiu de la Junta Directiva és governar, gestionar, administrar i representar el Club per tal de promoure, dirigir i executar l'aeromodelisme.

caCatalan