¿Estàs pensant en adquirir un avió, helicòpter o drone?¿No saps quin escollir? ¿Tens ja un aeromodel però no saps com posar-ho a punt per a volar?¿El tens a punt però no saps volar?

Si només tens dubtes... tranquil! És normal! Ningú neix sabut ni sabuda. La millor via per a començar en aquest hobby és tenir una bona ajuda des de bon principi per així no arriscar el teu equip i poder volar amb totes les garanties i seguretat el teu aeromodel.

Al Club Aeromodelisme Calella-Maçanet oferim als socis tota l'ajuda que es necessiti per a possar en marxa el teu model. Una vegada configurat correctament, un soci et farà d'instructor per a ensenyar-te tot el necessari per tal de poder volar fins al moment que tu puguis volar sol.

¿QUIN MODEL D'AVIÓ ESCOLLIR?

El món de l'aeromodelisme és molt ampli. Dintre d'aquest existeixen multituds de modalitats com, per exemple: velers tèrmics, acrobàcia aèria, velocitat, FPV, vol indoor, vol circular, etc. Modalitats que, amb el temps, l'aeromodelista acaba endinsant-se amb més detall segons els seus gustos.

Però si hi ha quelcom amb el que coincideix la majoria de tots ells és que quan varen començar al hobby, i no tenien ni idea d'avions a radio control, van adquirir un avió tipus Trainer o, el que és el mateix en català, Entrenador.

Els avions tipus Trainer estan expressament dissenyat i pensats per a novençans. Sus características pueden variar ligeramente de un Trainer a otro pero la esencia es la misma: ser un avión dócil y de «fácil» manejo para enseñar a volar al futuro piloto.

Los aviones Trainer están fabricados normalmente de madera balsa y contrachapado, o bien de polímeros y derivados (EPP, deprom) e incluso con marcas propias de materiales como el fabricante alemán Multiplex que fabrica bajo material «secreto» Elapor.

Els avions d'aeromodelisme es classifiquen actualment, segons la seva propulsió, en:

 • GLOW: Es un motor de combustión interna que, a diferencia de un motor de gasolina, la bujía es incandescente. Es el tipo de motorización más típico para todos aquellos pilotos novatos a los que les apasiona el ruido y el olor a combustible . Lo más importante en estos tipos de aviones es su correcta carburación para no tener paradas inesperadas o pérdidas de potencia. El punto más negativo de estos motores es lo sucios que pueden llegar a ser con el avión ya que al basarse en alcohol metílico y aceite, dejan muy «enguarrado» el aeromodelo. También es muy común añadir en la mezcla de combustible una pequeña parte de nitrometano.
Motor Glow OS .46
 • ELÈCTRICS: L'auge de l'elèctric ha augmentat considerablement als últims 10 anys de la mà dels motors Brushless (sense escombretes) i de la tecnologia de bateries LiPo. La potència que pot arrivar a generar un petit motor d'aquest tipus és molt elevat, pel que els fa totalment aptes per al nostre hobby. Són relativament silenciosos i de molt fàcil manteniment.
 • Motor brushless MT2208
 • BENZINA: Es el motor de combustión interna más conocido. Similar a los que pueda a llegar a utilizar un motosierra, una máquina cortacesped o un avión real a pistón. A diferencia del Glow, su bujía funciona generando una chispa. No es una propulsión comuna en aviones de iniciación, está más bien reservada a pilotos con algo más de experiencia. Su combustible se basa, normalmente, en gasolina 95 o 98 con una pequeña mezcla de aceite. Son mucho más fiables que un motor Glow, su consumo es bastante menor (por lo que aumenta la autonomía del vuelo) respecto a las demás propulsiones y pueden impulsar modelos muy pesados, todo esto queda en función del tipo de motor y marca.
 • Motor benzina DLE 120

  Una vez explicadas las diferencias, a grandes rasgos y de manera muy resumida, es hora de elegir el tipo de propulsión que más pueda «encajar» con tu personalidad, gustos y presupuesto.

  Els models que millores resultats han donat al nostre club per a aprendre a volar segons els tipus de motorització són els següents:

  • ELÈCTRICS
   – Easy Star / Bixler / Sky Surfer: Es el avión por excelencia para aprender a volar. Se encuentran en el mercado con muchísimos nombres diferentes. El padre de todos fue el Easy Star de la casa Multiplex, introducido en el mercado hace unos 17 años. Visto su buen rendimiento, y acogida por los aeromodelistas novatos, muchas marcas asiáticas se lanzaron a vender copias prácticamente idénticas y se pueden encontrar bajo nombres como Bixler o Sky Surfer.
   És un avió amb unes característiques de vol excepcionals, molt permissiu davant els errors i es manté molt bé a baixes velocitats. No té tren d'aterratge i el seu motor es situa a la part posterior, el que li evita de possible trencaments a la fase d'aprenentatge d'aterratge. Les marques asiàtiques el fabriquen, normalment, amb material EPO y Multiples, per la seva part, amb la seva marca registrada Elapor. El fet d'emprar aquests tipus de materials fan que davant una possible reparació sigui molt senzill de dur a terme. Malgrat tot, si es segueixen les indicacions de l'instructor durant el curs d'iniciació, no ha de perquè haver-hi cap accident... però tranquil! Tard o d'hora tots hem patit algun ensurt.

  Easy Star de la casa alemana Multiplex

  Fun Cub de Multiplex: És un avió que ha donat una molt bon resultat per a aprendre a volar entre els últims nous socis. És un model molt polivalent, pot ser un autèntic nervi si es configura apropiadament o un estupend i relaxant entrenador. S'ha de ser un xic més prudent respecte als altres models prèviament mencionats, degut a que la Fun Cub utilitza tren d'aterratge i el grup propulsor es situa al capdavant. A més a més té l'opció de ficar-li Flaps, uns dispositius hipersustentadors que capaciten a l'avió a continuar volant a velocitats lleugerament inferior al normal.

  Fun Cub de Multiplex
 • GLOW
  Per als avions Glow d'iniciació no anirem a recomanar cap marca donat que hi ha un gran ventall que es basen en el mateix model amb idèntiques característiques. Es poden trobar sota el nom de Canary, Classic, Domino, Solo, Calmato… Es tracta d'un avió d'ala alta, de 4 canals (gas, elevador de profunditat, timó de direcció i alerons), de fusta balsa i contraxapat amb tren tricicle i, normalment, equipen un motor Glow .46 o .55. En vol es comporten molt nobles i no són pas nerviosos. A l'ésser de fusta i porta motor de combustió, les inèrcies a l'aire són molt més reals i són bastant més pesats que els entrenador recomanats en elèctrics.
  Ni que decir que estos modelos mencionados para glow también pueden ser perfectamente adaptados en eléctrico. La única cosa en contra es que al ser modelos más pesados, necesitaran de motores eléctricos  y baterías más grandes, lo que significa un aumento de consumo y una menor autonomía de vuelo.

 • Avió Canary de la casa Phoenix Model

  ¿QUINA ELECTRÒNICA EQUIPA UN AVIÓ?

  En funció de la propulsió que equipi l'avió, la seva electrònica pot variar lleugerament. Resumidament, segons la seva propulsió:

  • ELÈCTRICS
   Els motors elèctrics d'aeromodelisme, com bé s'ha mencionat, són motors brushless. Aquests motors sense escombretes es basen en un funcionament de corrent alterna pel que precisen d'un variador de freqüència (también denominado regulador o ESC <Electronic Speed Controller>) que se encarga de «transformar» el corriente continuo, proporcionado por la bateria LiPo, a la corrent alterna que necessita el motor brushless. Així mateix, el regulador es connecta al receptor amb el qual es podrà controlar la velocitat del motor i, de resultes, la velocitat de l'avió. A la vegada, aquest mateix connector s'aprofita per alimentar el receptor i tota la resta d'electrònica, sempre i quan, el variador disposi de BEC (Battery Eliminator Circuit) que, en resumides comptes, redueix el voltatge de la bateria LiPo als 5V necessaris que, normalment, treballa el receptor. La majoria d'avions d'iniciació ja disposen del BEC integrat.
   Els avions elèctrics precisen, òbviament, d'una bateria que proporcioni l'energia suficient per moure electrònica i el motor. A l'aeromodelisme s'utilitza bàsicament bateries de tecnologia LiPo i, en menor mesura, LiFe. Malgrat tot, als últims mesos/anys estan apareixent bateries de tecnologia LiCe o LiFePo4. Nosaltres ens basarem en les més comunes, les LiPo. Són bateries amb una gran capacitat de descàrrega, potència i de relatiu baix pes. Es classifiquen segons els seus elements (o cel·les o S), capacitat de descàrrega i el seu amperatge. El número de cel·les proporcionen, a la vegada, el voltatge. 1 cel·la= 1S= 1 element= 3,7V nominals. Per aeromodels com el Easy Star o la FunCub, es fa servir bateries de 3S (11,1V) que són les més comunes. Una bateria correctament carregada pot arribar a estar a 4,2V per cel·la, que en una 3S es tradueix a 12,6V.
   També serà necessari un carregador específic de bateries LiPo i és molt recomanable que porti un adaptador per a bateries de cotxe per així poder carregar-les al mateix camp de vol en cas voler.
  • GLOW
   La velocitat de gir d'un motor Glow es basa en el famós Efecte Venturi en el carburador, o en altres paraules, en com d'obert està. Quant més obert setà el carburador, més ràpid gira l'hèlix i viceversa. Els carburador, per la seva part, es controlat per un servomotor que és explicat més endavant. L'avió glow també precisarà d'una bateria per alimentar únicament el receptor i la seva electrònica. Les bateries poden ésser NiMh o, com opció més recomenada, LiPo Degut a la seva estabilitat i poca caiguda de tensió. Ens hem d'assegurar que tant una bateria com l'altre ens proporcioni els 5V necessaris per a injectar al receptor (depen del fabricant d'aquest, és clar). Per a bateries NiMh de 4 elements (4 piles) serà suficient per alimentar-ho tot i, en el cas d'emprar LiPo, una 2S (7,4V) serà perfecta. L'únic handicap amb la LiPo és que al ésser 7,4V sobrealimentes el receptor i pot provocar cremar l'electrònica, per tant serà necessari fer ús d'un BEC per a reduir-ho als 5V. Antigament, la tecnologia NiCd també era molt comuna però està prohibida la seva venta des de 2006 per polítiques contaminants.
   A més a més, serà necessari un xispometre, encarregat de produir la espurna a l'arrancar el motor. Opcionalment, també molt recomanable, es pot emprar un arrancador de mà elèctric i una bomba de combustible per emplenar el dipòsit.

  Més enllà de les particularitats prèviament esmentades, tant avions Glows com elèctrics (com benzina i, fins i tot, turbines de gas) coincideixen amb electròniques comunes que bàsicament són:

  • Servomotors: Es connecten al receptor i són els encarregats de moure les superfícies de l'avió quan el pilot el sol·licita. Es basa en un petit motor elèctric que al rebre els impulsos des de el receptor actuen per a moure, per exemple, un aleró, el carburador, una transmissió, etc. Normalment es fa ús d'un servmotor per cada superfície a moure.
  Servomotor model HS-311 de la casa Hitec
 • Receptor: És el cervell de l'avió. En ells es centralitza pràcticament tota la electrònica (servomotor, alimentació de bateria, variador en el cas dels elèctrics...) i és l'encarregat de rebre les ordres des de l'emissora, que es accionada pel pilot, i moure els servomotor sol·licitats o augmentar la velocitat del motor.
 • Receptor model R70008SB de la casa Futaba

  ¿COM ES CONTROLA UN AVIÓ D'AEROMODELISME?

  L'aeromodel es controla normalment mitjançant una emissora o ràdio control. Hi ha un gran ventall de marques, models, tecnologies, preus, etc. però el control bàsic és comú a totes elles.

  Emisora T10J de Futaba

  L'emissora es comunica i envia ordres que el pilot sol·licita al receptor situat a l'interior de l'avió. És molt important que el receptor sigui completament compatible amb l'emissora, es deurà de comprovar segons el fabricant.

  El control básico radica en los dos sticks (los dos «palos» que se pueden ver en la figura). Según el modo de vuelo (modo 1 o modo 2) pueden variar pero basándonos en el modo 2, que es el más común, podemos encontrarnos con el stick izquierdo que controla el gas (de arriba a bajo y viceversa) y el timón de dirección (de izquierda a derecha y viceversa). El stick derecho, por su parte, controla el elevador de profundidad (de arriba a bajo y viceversa) y los alerones (de izquierda a derecha y viceversa).

  Potser sigui molta informació però tranquil! Tots hem començat alguna vegada! Si tens qualsevol dubte estem totalment disponibles pel correu electrònic clubaeromodelismecalella@gmail.com o cumplimentando el formulario siguiente:

  Puede aprovechar para facilitarnos más datos de interés (Cuando preferiría ir, si tiene experiencia previa...)
  caCatalà